Stichting GA STAAN VOOR DAAN

“Voor deze enorme uitdaging krijgen we gelukkig hulp van vrienden, kennissen en collega’s. Samen STAAN we op voor DAAN en proberen we deze levensreddende behandeling voor hem mogelijk te maken.”

‘Daniël de Vries (Daan), mijn man, vader van onze twee prachtige dochters en voor velen een dierbare vriend en collega binnen de Nationale Politie kreeg in 2012 last van zijn rechterbeen. In eerste instantie dachten we aan de erfenis van een geweldsincident, tijdens een aanhouding in zijn werk als politieagent. Echter de pijn bleef en de fysiotherapeut verwees hem door naar een specialist in het ziekenhuis. Na onderzoek was de boodschap verpletterend. Onze Daan, 29 jaar en net drie maanden vader van zijn tweede kind kreeg de boodschap: ‘Je hebt MS!’ Onze wereld stortte in en alle dromen, ambities en wensen verdwenen als sneeuw voor de zon.’

 

‘Vol ongeloof, verwondering en verdriet zijn we als gezin een medische molen ingestapt. Drie jaar lang heeft Daan verschillende behandelingen en medicijnen geprobeerd om zijn agressieve vorm van MS tegen te gaan. Uiteindelijk heeft dit allemaal niet of nauwelijks geholpen en zijn we op het punt belandt dat er nog één hoopvolle behandeling voor hem bestaat. Een behandeling in het buitenland die heel veel geld kost en niet wordt vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraar. Dit kunnen wij als familie niet over onze kant laten gaan. Daarom zijn wij de stichting en crowdfundactie ‘GA STAAN VOOR DAAN’ gestart, met als doel €100.000 voor de behandeling van Daniël bij elkaar te krijgen.’

 

‘Voor deze enorme uitdaging krijgen we gelukkig hulp van vrienden, kennissen en collega’s. Samen staan we op voor DAAN en proberen we deze levensreddende behandeling voor hem mogelijk te maken en daarnaast ook awareness te creëren voor deze veelbelovende behandeling voor mensen met ernstige auto-immuun aandoeningen. De verwachting is namelijk dat het niet alleen voor MS werkt, maar ook voor vele andere ernstige ziektes.’

 

Shireen de Vries - Abrahim (echtgenote van Daniël)

Ambassadeur stichting ‘GA STAAN VOOR DAAN’

 

 

 

Doelstelling stichting ‘GA STAAN VOOR DAAN’

De oprichtingsakte is op 12 augustus voor Notaris MR. S.A.M. Hament te Almere ondertekend en heeft daarmee zijn formele status verkregen. Het bestuur van de stichting bestaat uit :

 

Voorzitter: Zeineb Abrahim

 

Secretaris/penningmeester: Christine Spijkerman

 

Ambassadeur: Shireen de Vries-Abrahim

 

De leden van het bestuur van de stichting GA STAAN VOOR DAAN genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij proberen ervoor te zorgen dat de gestelde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. De doelstelling van de stichting zoals ook genoemd in onze statuten luidt:

 

“Het bijeenbrengen van gelden om (medische of paramedische) behandelingen, therapieën, medicijnen en reis- en verblijfskosten te financieren, alsook het bekostigen van uitgaven die de kwaliteit van leven verbeteren, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, als eerste ten behoeve van Daniël de Vries, gediagnosticeerd met Multiple Sclerose, naar wie de stichting is genoemd.”

 

Gegevens stichting:

Kamer van Koophandel: 66640679

RSIN: 856642307

Naam: stichting GA STAAN VOOR DAAN

Statutaire zetel: gemeente Almere

Bezoek- en postadres: Stan Laurelstraat 39, 1325 CT, Almere

Website: www.staanvoordaan.nl

e-mail adres: [email protected]

 

Bankrekeningnummer: NL65RABO0311802184

BIC Code: RABONL2U

t.g.v. Stichting GA STAAN VOOR DAAN.