Stichting GA STAAN VOOR DAAN passeert €11.000

Wat een fantastisch nieuws is dit zeg!! Onze penningmeester kwam vandaag met het bericht dat we inmiddels ruim €11.000 hebben opgehaald voor Daan. Namens Daniël willen wij iedereen die een donatie heeft gedaan ontzettend hartelijk danken voor hun bijdrage.

Elke euro telt om uiteindelijk die stamceltransplantatie voor Daniël mogelijk te maken. Zonder jullie hulp zouden we dit nooit kunnen realiseren. Daarom voor iedereen die tot nu toe heeft meegeholpen een dikke pluim en groot applaus. Samen GAAN WE STAAN VOOR DAAN en maken we het verschil in zijn strijd tegen MS!!

No Comments

Post a Comment